Jakie dane osobowe zbierają o nas holenderskie urzędy? – cz.2

21 sierpień 2014

Sprawdź, co jest przetwarzane przez Centralną Ewidencję Danych Osobowych (GBA) w Holandii. Czy widnieją w niej dane polskich pracowników, podejmujących pracę w kraju tulipanów?

Instytucje holenderskie dbają o prawidłowe zarządzanie danymi osobowymi mieszkańców Holandii, tworząc spis wszystkich osób zameldowanych w Królestwie Niderlandów. Jakie dane przetwarzają holenderscy urzędnicy?
Spis zawiera następujące dane osobowe:

  • imię, nazwisko, data oraz miejsce urodzenia, a także kraj pochodzenia,
  • dane osobowe rodziców,
  • aktualny adres (miejsce zamieszkania),
  • obywatelstwo oraz ewentualnie informacja o pozwoleniu na pobyt,
  • informacja o prawie do głosowania,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • informacja o stanie cywilnym,
  • jeśli dana osoba posiada dzieci - ich dane osobowe,
  • informacje o uzyskanych dokumentach podróży,
  • nazwy organizacji, którym Centralna Ewidencja Danych Osobowych (GBA) może udzielać informacji na temat danych osobowych takich jak Urząd Skarbowy (Belastingdienst), fundusze emerytalne, Inspektorat Transportu Drogowego (RDW), czy też okręg wodny.

 

Każdy, kto po raz pierwszy zostaje wpisany do ewidencji  danych GBA, otrzymuje dowód wpisu. Każdy może mieć wgląd do tych informacji, co jest nieodpłatne. Odpłatny jest najczęściej jednak odpis danych, jeżeli taki byłby nam potrzebny.

Jeżeli dane zawarte w ewidencji są nieprawidłowe lub niepełne, można je w każdej chwili uzupełnić czy też poprawić w holenderskich urzędach miasta lub gminy. Kontakt z urzędami, jak i poprawność przetwarzanych danych znacznie może ułatwić posługiwanie się numerem BSN, stanowiącym numer identyfikacyjny w Holandii. Za pomocą tego numeru, holenderski pracodawca zgłasza pracownika do urzędu podatkowego, czy też reguluje sprawy dotyczące funduszu emerytalnego. Numer BSN potrzebny jest również w kontaktach ze służbą zdrowia, stąd jego wyrobienie jest wygodne zarówno dla samego przebywającego na terenie Holandii, jak i instytucji przetwarzających dane osobowe.zwrotpodatkow.pl | zwrot podatku Anglia | zwrot podatku Niemcy | zwrot podatku Norwegia | zasiłek rodzinny Kindergeld | zasiłek rodzinny Norwegia