Zwrot podatku z Holadnii

O zwrot podatku z Holandii może się starać każdy, kto legalnie pracował na terenie tego kraju, a pracodawca odprowadzał za niego zaliczki na podatek. Rozliczenie można złożyć nawet do 5 lat od momentu zakończenia pracy, w dowolnym momencie roku podatkowego.

Kto ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe?

Należy pamiętać, że obcokrajowcy nie posiadający zameldowania na terenie Holandii mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w dwóch konkretnych przypadkach:

Powyższa sytuacja dotyczy również osób, które nie podejmowały zatrudnienia na terenie Holandii w danym roku. W takim przypadku wymagana jest tzw. deklaracja zerowa.

Czy urząd może ukarać za brak zeznania?

Niezastosowanie się do wezwania przez urząd do rozliczenia skutkuje nałożeniem na podatnika kary w wysokości 226 EUR.

Prowizje za odzyskanie podatku

Nasze prowizje za rozliczenie są jednymi z najniższych na rynku. W przypadku, gdy zwrot podatku nie przekracza 650 EUR, pobieramy w momencie składania wniosku opłatę w wysokości 280 PLN brutto, lub po odzyskaniu podatku w wysokości 319 PLN brutto (potrącenie z kwoty zwrotu). Jeśli kwota podatku jest wyższa niż 650 EUR, prowizja wynosi 7% netto (8,61% brutto) nie mniej niż 319 PLN brutto.Prowizja zostaje w tym wypadku potrącona z kwoty zwrotu.

Wyrobienie Sofi nummer

Nasze biuro świadczy usługi nadania numeru Sofi osobom niepracującym w Holandii. Koszt procedury to 400 PLN. Usługę taka możemy zaproponować jedynie w przypadku składania za naszym pośrednictwem deklaracji podatkowej do Belastingdienst.zwrotpodatkow.pl | zwrot podatku Anglia | zwrot podatku Niemcy | zwrot podatku Norwegia | zasiłek rodzinny Kindergeld | zasiłek rodzinny Norwegia