Rozliczenie wspólne - Algemene heffingskorting

Rozliczenie ze współmałżonkiem lub partnerem podatkowym, czyli ulga Algemene heffingskorting, polega na złożeniu wspólnego zeznania w urzędzie holenderskim. Stosuje się ją w przypadku uzyskania przez podatnika wyższego przychodu w Holandii oraz gdy poprzez samodzielne rozliczenie nie jest w stanie odzyskać całości zaliczki podatkowej odprowadzonej do Belastingdienst .

Kto może skorzystać z ulgi?

Od roku 2011 na skutek zmian w holenderskich przepisach podatkowych ulga Algemene heffingskorting dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim, zameldowanych wspólnie oraz posiadających numer Sofi.

Rozliczenie z fiskalnym partnerem podatkowym dotyczy już tylko i wyłącznie osób posiadających m.in sofi-numer, wspólne zameldowanie oraz spełniających kryterium wiekowe.

Jakie warunki muszą spełnić rozliczenia partnerskie?

Dla rozliczenia partnerskiego muszą zostać spełnione następujące warunki:

 Jakie pozostałe warunki skorzystania z Algemene heffingskorting?

 W przypadku rozliczeń małżeńskich oraz partnerskich uwzględnia się dochody krajowe oraz uzyskane na terenie innych państw przez podatników. Całkowity dochód brutto małżeństwa lub partnerów podatkowych w danym roku nie może przekroczyć kwoty 6350 EUR (około 27 500 PLN). Kwota jest ustalana corocznie przez holenderski Urząd Podatkowy.

Ile można zyskać dzięki wspólnemu rozliczeniu?

Wysokość ulgi Algemene heffingskorting uzależniona jest od przychodów obojga rozliczających się oraz wysokości zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy w Holandii. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać z tytułu tej ulgi oscyluje w granicach 2000 EUR.

W celu sprawdzenia zasadności rozliczenia wspólnego, prosimy o kontakt z naszym biurem.zwrotpodatkow.pl | zwrot podatku Anglia | zwrot podatku Niemcy | zwrot podatku Norwegia | zasiłek rodzinny Kindergeld | zasiłek rodzinny Norwegia