Zwrot podatku z Holadnii - wymagane dokumenty

Zwrot podatku z Holadnii - wymagane dokumenty

Aby złożyć wniosek o zwrot podatku z Holandii, należy skompletować odpowiedni zestaw dokumentów. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób należy je wypełnić oraz podpisać.
Prześlemy do wypełnienia następujące dokumenty:


Poniższe dokumenty należy jedynie podpisać w odpowiednim miejscu

Uwaga: składany podpis musi być identyczny, jak w aktualnym, złożonym w kopii do rozliczenia  dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Do wniosku o zwrot podatku z Holandii należy dołączyć:

 

Dodatkowe zapytania z urzędu holenderskiego

Ze względu na dokonaną rejestrację adresu korespondencyjnego naszej firmy w celach związanych z rozliczeniem, wszelkie pisma z urzędu powinny być kierowane bezpośrednio do naszego biura. Dzięki temu nasi klienci nie muszą monitorować korespondencji ani dokonywać samodzielnych tłumaczeń pism urzędowych.

Po zakończeniu rozliczenia, następuje automatyczne wyrejestrowanie naszego adresu, a klient na własne życzenie może otrzymać wszystkie dokumenty urzędowe w oryginale.

Uwaga: w przypadku błędu urzędu i przesłania korespondencji związanej z rozliczeniem na adres klienta, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym biurem.zwrotpodatkow.pl | zwrot podatku Anglia | zwrot podatku Niemcy | zwrot podatku Norwegia | zasiłek rodzinny Kindergeld | zasiłek rodzinny Norwegia